2019 – Ang wika ang nag sisilbing tulay sa pakikipagugnayan at pakikipag talastasan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito rin ang gamit itaas ang kamalayan ng bawat mamamayan. Wikang Filipino ang gamit ng mga Pilipino na binubuo ng…